Olimpic Toan vong 2

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Minh Trọng (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:43' 16-09-2013
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: (2012× 99 – 1006 × 198) × 2013 = 
Câu 2:  của 2012 bằng 
Câu 3:  của 198 bằng 
Câu 4: 198 × 78 + 198 × 21 + 198 = 
Câu 5: Tổng của 2 số bằng 345. Số bé bằng  số lớn. Vậy số bé là 
Câu 6: Hiệu của 2 số 246. Số bé bằng  số lớn. Vậy số lớn là 
Câu 7: Hai kho thóc chứa tất cả 1500 tấn. Biết sau khi chuyển từ kho A sang kho B 100 tấn thì số thóc còn lại ở kho A lại ít hơn kho B 20 tấn. Hỏi lúc đầu kho A chứa bao nhiêu tấn thóc? Trả lời: Lúc đầu kho A chứa tấn thóc.
Câu 8: Tổng của 3 số bằng 621. Biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai hơn số thứ ba 121 đơn vị. Số thứ hai hơn số thứ nhất 21 đơn vị. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất là 
Câu 9: Tổng của 3 số bằng 615. Biết số thứ hai hơn số thứ nhất 30 đơn vị nhưng lại kém số thứ ba 15 đơn vị.  Vậy số thứ nhất là 
Câu 10: Tổng của 2 số bằng 274. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là